Antenna Sdr

100KHz 1.7GHz UV HF RTL SDR USB Tuner Receiver + U/V antenna DIY KITS
US $20.64